Kvalifikační zkoušky stupeň 3 (pro metody RT, UT, PT, MT, VT, ET a LT)

Kvalifikační zkoušky stupeň 3 se konají obvykle v sídle QC Plzeň. Odpovědnost za jejich administraci má SECTOR Cert.

Kvalifikační zkoušky v QC mohou sloužit i jako využitelný základ pro zaměstnavatelskou certifikaci dle amerického ASNT předpisu SNT-TC-1A (pro Level 1, 2 a 3). Akceptováno ASME Kódem.

Bližší informace viz SECTOR Cert a ASNT a EN versus SNT

Změna / rozšíření průmyslového (výrobkového) sektoru

Změnu (nebo rozšíření) sektoru je možné standardně provést. Má-li pracovník určitou kvalifikaci dokladovanou zkouškou (certifikátem) pro určitý výrobkový (průmyslový) sektor a potřebuje změnu daného stavu, doporučujeme, aby svůj požadavek raději konzultoval s QC. Obdrží informace o podmínkách, které platí pro konkrétní případ.

Skladba zkoušky st. 3 (nové značení s ohledem na novou EN ISO 9712/2012)

BASIC

EN ISO 9712 Počet otázek Obsahové zaměření otázek Kvalifikační předpis
díl B-1 20 Norma EN ISO 9712 (2012) EN ISO 9712
díly A1-A3 30 Nauka o materiálu a jeho zkoušení
Výrobní technologie a vady
Provozní poškození
EN ISO 9712
SNT-TC-1A
díly C1-C4 *) 60 4 metody (UT, RT, MT, PT) všeobecné testy st. 2, nebo jiná kombinace EN ISO 9712

*) Kterýkoli z dílů C1 až C4 lze nahradit metodou VT, LT nebo ET s podmínkou, že v sestavě musí zůstat UT nebo RT! (Odpovídajícím způsobem se pak mění díl C5 v případě, že se provádí zkouška i v SNT)

SNT-TC-1A Počet otázek Obsahové zaměření otázek Kvalifikační předpis
díl B-2 20 SNT-TC-1A (doporučený předpis)
díly A3-A5 30 Nauka o materiálu a jeho zkoušení
Výrobní technologie a vady
Provozní poškození
EN ISO 9712
SNT-TC-1A
díl C5 30 Ostatní metody podle aktuálního vydání SNT-TC-1A: VT, ET, LT, NRT, AT, IT na úrovni st. 2
Pozn.: Zkouška pro SNT-TC-1A obsahuje ve skutečnosti jen díly B2 a C5 . Do výsledku zkoušky se ale při vyhodnocení počítají i díly A3-A5 složené již v EN zkoušce.

Kandidát má možnost volby

  • standardní kombinace = díly B-1, A1-A3, C1-C4 (UT, RT, MT, PT)
  • nestandardní kombinace = vše, co se odchyluje od standardní kombinace ( + SNT, jiná kombinace metod C1 – C4)

PED (DGR)

Otázky na směrnici pro tlaková zařízení 97/23-EG již nejsou součástí zkoušky BASIC.

K vystavění certifikátu stačí jen žádost k certifikačnímu orgánu.

Metoda

EN ISO 9712 Počet otázek Obsahové zaměření otázek Kvalifikační předpis
díl D1 30 Základy metody EN ISO 9712 a SNT-TC-1A
díl E1 30 Předpisy a normy EN ISO 9712
díl F Praktická: sestavení písemného postupu EN ISO 9712

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Kontakt:

Alena Hegnerová
hegnerova@qc.cz
+420 605 372 585

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Alena Hegnerová, hegnerova@qc.cz, +420 605 372 585