Kvalifikační zkoušky stupeň 1 a 2 (jen pro metody RT, UT, PT, MT a VT)Kvalifikační zkoušky se provádí v sídle QC Plzeň. Ve výjimečných případech lze dohodnout i provedení zkoušek přímo u zákazníka. Zkoušky stupeň 1 a 2 jsou plně v administraci a kompetenci QC Plzeň. (Viz administrace a termínový kalendář.)

Pro kvalifikační zkoušky se používají české verze příslušných katalogů otázek SECTOR Cert, které podléhají schválení Programové komise APC. Pro praktické části zkoušek se používají zkušební vzorky schválené oběma certifikačními orgány (tj. APC a SECTOR Cert). Zkušební otázky a zkušební vzorky pokrývají obykle požadované výrobkové a průmyslové sektory (Pc, Pf, Pw, Pwp, Pt a ls, lpv, lm).

Generátor zkušebních otázek automaticky vybírá sestavu zkušebních otázek podle zadání (metoda, stupeň, všeobecná / specifická, průmyslový / výrobkový sektor).

(Poznámka): Metody LT a ET ve stupni 1+2 jsou od r. 2003 v administraci APC)

Dále nabízíme omezenou kvalifikaci:

  • VT ws = přímá metoda pro vizuální kontrolu svarů
  • RT we = vyhodnocování radiogramů svarů

Skladba zkoušky – stupeň 1 + 2 (podrobné informace viz norma EN ISO 9712)

Zobrazit více

Písemná část všeobecná fyzikální základy metody (30 – 40 otázek podle metody)
Písemná část specifická praktické aplikace metody (20 – 30 otázek dle sektoru)

otázky jsou zaměřeny na:

  • specifikace + základní normy v příslušném sektoru (pro stupeň 1)
  • výběr z různých specifických norem používaných v příslušném sektoru (pro stupeň 2)
    (pomocné materiály, tj. specifikace a normy, leží na stole)
Praktická specifická rovádí se na zkušebních vzorcích pro příslušný sektor (počet závisí na typu zkoušky, obvykle 2 – 3 ks, ale např. u RT 2 až 24 snímků) pro st. 2 se navíc zhotovuje písemný postup (návodka či instrukce)

Kandidát st. 1 a 2 má možnost volby sektoru

→ buď si zvolit samostatný jednotlivý monosektor = výrobkový sektor, tj. jen jeden z následujících:

(Pw) nebo (Pc) nebo (Pf) nebo (Pt) nebo (Pwp)

→ nebo průmyslový sektor

Is = (Pw + Pc + Pf + Pt + Pwp) nebo
Ipv = (Pw + Pt + Pwp) nebo
Im = (Pc + Pf + Pt + Pwp)

Většina NDT pracovníků v Evropě a i u nás (více než 90%) si obvykle volí ls (vytlačuje lpv), tj. průmyslový sektor, který poskytuje kvalifikaci pro všechny výrobkové sektory. Je to tzv. standardní zkouška, tj. nejvíce používaná sestava. Generátor zkušebních otázek a postupy pro přípravu kvalifikační zkoušky jsou v tomto smyslu upraveny (standardně nastaveny).

Kandidát si samozřejmě může zvolit svoji vlastní sestavu (jinou než ls). Zkušební testy pro nestandardní sestavu vyžadují náročnější přípravu (to platí i pro st.3), i když se to „opticky“ tak nemusí jevit, např. v monosektoru (w) nebo průmyslovém sektoru (lpv). Každá zkouška, která není standardní, se považuje za nestandardní.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Kontakt:

Alena Hegnerová
hegnerova@qc.cz
+420 605 372 585

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Alena Hegnerová, hegnerova@qc.cz, +420 605 372 585