Jako reakci na časté připomínky, dotazy a kritické poznámky účastníků kvalifikačních zkoušek stupeň 3, organizuje QC Plzeň již několik let tématické semináře, označené jako KONZULTAČNÍ DNY.

Důležitým předpokladem při přípravě na kvalifikaci st. 3 je vědomí vlastní odpovědnosti každého pracovníka za cestu či způsob, který si svobodně zvolí při svojí přípravě. Týká se to především základní zkoušky BASIC, kde již nová norma ČSN EN ISO 9712 nevyžaduje školení, na rozdíl od zkoušky z metody, kde je školení povinné. Koncept konzultací v QC Plzeň se dle ohlasu kandidátů velmi osvědčil. Konzultační dny (KD) odpovídají svým obsahem (nikoli ale v celé šíři) obecně požadavkům na školení st. 3. Protože přímo přejímají důležité prvky a strukturu školení u Sector Cert, přispívaly a stále přispívají výrazným způsobem k úspěchu při kvalifikační zkoušce.

Konzultační dny představily novou možnost přípravy na zkoušku, která může inspirativně přispět k formování reálného pohledu na stav věcí. Mohou buď zbavit někoho iluzí či falešných představ nebo naopak uklidnit přímým předložením faktů a hodnověrných informací. Předpokládá se tu aktivní výměna názorů. Každý účastník obdrží studijní materiály.

Kandidáti mohou i dnes využít projektu KD následujícím způsobem:

 1. KD tvoří efektivní podíl povinného školení pro jiná školící střediska pro st.3. Tuto možnost využívá například školicí středisko TDK System v Praze.
 2. Nepovinné, tzv. osvěžení pro účely recertifikace st. 3 po 10 letech

Zobrazit více

Záměr

Cesta ke kvalifikaci stupeň 3 dle ČSN EN ISO 9712

Cílem konzultačních dnů je organizovat otevřené diskuze o tématech souvisejících s kvalifikací stupeň 3. Rámec programových témat vychází z předpokladu, že účastníci jsou zkušení pracovníci, kteří již znají základy zkušebních technik NDT na úrovni kvalifikace stupeň 2, mají dostatečnou praxi a přicházejí do styku s technickými normami – neboli že již ovládají „řemeslo“.

Naší snahou není větvit program různými jinými specifickými a jistě zajímavými tématy nedestruktivního zkoušení, ale naopak využít čas efektivně jen pro daný účel. V programu konzultací mají přednost ta témata, která bezprostředně souvisí s požadavky na znalosti při zkoušce u SECTOR Cert. I když samotná účast na konzultačních dnech samozřejmě nezaručí úspěch u zkoušky, je naší upřímnou snahou zájemcům cestu ke kvalifikaci stupeň 3 ulehčit.

Programové možnosti konzultací (moduly):

Každý konzultační modul pro každou z nabízených metod {typu (A) nebo (B)} probíhá zvlášť v oddělené místnosti a konzultace zahrnují vždy jednotlivé moduly .

Kvalifikace v jednotlivých metodách MT, PT, UT, RT, VT a Basic. Každá metoda zahrnuje moduly:

 • struktura studijních materiálů – skript
 • jednotlivé části kvalifikační zkoušky (tj. díly D1, E a F, resp. díly A, B a C základní zkoušky Basic)
 • ověření znalostí v písemných testech pokrývajících vždy příslušnou část kvalifikační zkoušky v metodě. Otázky svým charakterem odpovídají ostrým zkušebním otázkám.

Recertifikace po 10 letech zkouškou v metodách MT, PT, UT, RT, VT. Každá metoda zahrnuje moduly:

 • R struktura recertifikačních skript
 • R jednotlivé části recertifikační zkoušky (specifická část, definice základních pojmů, systém kvalifikace EN ISO 9712, EN 17024)
 • R ověření znalostí v písemných testech pokrývajících příslušnou část recertifikační zkoušky v metodě. Otázky svým charakterem odpovídají ostrým zkušebním otázkám.

Úvod

Jako reakci na časté připomínky, dotazy a kritické poznámky účastníků kvalifikačních zkoušek stupeň 3, organizuje QC Plzeň již několik let tématické semináře, označené jako KONZULTAČNÍ DNY.

Důležitým předpokladem při přípravě na kvalifikaci st. 3 je vědomí vlastní odpovědnosti každého pracovníka za cestu či způsob, který si svobodně zvolí při svojí přípravě. Týká se to především základní zkoušky BASIC, kde již nová norma ČSN EN ISO 9712 nevyžaduje školení, na rozdíl od zkoušky z metody, kde je školení povinné. Koncept konzultací v QC Plzeň se dle ohlasu kandidátů velmi osvědčil. Konzultační dny (KD) odpovídají svým obsahem (nikoli ale v celé šíři) obecně požadavkům na školení st. 3. Protože přímo přejímají důležité prvky a strukturu školení u Sector Cert, přispívaly a stále přispívají výrazným způsobem k úspěchu při kvalifikační zkoušce.

Konzultační dny představily novou možnost přípravy na zkoušku, která může inspirativně přispět k formování reálného pohledu na stav věcí. Mohou buď zbavit někoho iluzí či falešných představ nebo naopak uklidnit přímým předložením faktů a hodnověrných informací. Předpokládá se tu aktivní výměna názorů. Každý účastník obdrží studijní materiály.

Kandidáti mohou i dnes využít projektu KD následujícím způsobem:

 1. KD tvoří efektivní podíl povinného školení pro jiná školící střediska pro st.3. Tuto možnost využívá například školicí středisko TDK System v Praze.
 2. Nepovinné, tzv. osvěžení pro účely recertifikace st. 3 po 10 letech

Záměr

Cesta ke kvalifikaci stupeň 3 dle ČSN EN ISO 9712

Cílem konzultačních dnů je organizovat otevřené diskuze o tématech souvisejících s kvalifikací stupeň 3. Rámec programových témat vychází z předpokladu, že účastníci jsou zkušení pracovníci, kteří již znají základy zkušebních technik NDT na úrovni kvalifikace stupeň 2, mají dostatečnou praxi a přicházejí do styku s technickými normami – neboli že již ovládají „řemeslo“.

Naší snahou není větvit program různými jinými specifickými a jistě zajímavými tématy nedestruktivního zkoušení, ale naopak využít čas efektivně jen pro daný účel. V programu konzultací mají přednost ta témata, která bezprostředně souvisí s požadavky na znalosti při zkoušce u SECTOR Cert. I když samotná účast na konzultačních dnech samozřejmě nezaručí úspěch u zkoušky, je naší upřímnou snahou zájemcům cestu ke kvalifikaci stupeň 3 ulehčit.

Programové možnosti konzultací (moduly):

Každý konzultační modul pro každou z nabízených metod {typu (A) nebo (B)} probíhá zvlášť v oddělené místnosti a konzultace zahrnují vždy jednotlivé moduly ..

Kvalifikace v jednotlivých metodách MT, PT, UT, RT, VT a Basic. Každá metoda zahrnuje moduly:

 • struktura studijních materiálů – skript
 • jednotlivé části kvalifikační zkoušky (tj. díly D1, E a F, resp. díly A, B a C základní zkoušky Basic)
 • ověření znalostí v písemných testech pokrývajících vždy příslušnou část kvalifikační zkoušky v metodě. Otázky svým charakterem odpovídají ostrým zkušebním otázkám.

Recertifikace po 10 letech zkouškou v metodách MT, PT, UT, RT, VT. Každá metoda zahrnuje moduly:

 • R struktura recertifikačních skript
 • R jednotlivé části recertifikační zkoušky (specifická část, definice základních pojmů, systém kvalifikace EN ISO 9712, EN 17024)
 • R ověření znalostí v písemných testech pokrývajících příslušnou část recertifikační zkoušky v metodě. Otázky svým charakterem odpovídají ostrým zkušebním otázkám.

Časový rozvrh konzultací

Konzultační dny vypisujeme vždy na 1 týden, tj. 5 dní.

 • Doba trvání konzultací pro kvalifikaci v 1 metodě je zpravidla 3 dny, blok (A)
 • Doba trvání konzultací pro recertifikaci v 1 metodě je zpravidla 2 dny, blok (B)
 • Program konzultací se sestavuje vždy podle počtu a zájmu uchazečů o jednotlivé metody a moduly a zahrnuje i možnost, že konzultace některých témat mohou probíhat společně pro více metod (cca 2 – 4 hodiny). Týká se to především těch, kteří mají zájem o 2 metody najednou, nebo o recertifikační konzultace typu (B) pro více metod najednou v rámci jednoho termínu.
 • Rozsah konzultačních dnů není povinný, záleží na každém uchazeči, kolik času má možnost a potřebu konzultacím věnovat

Přihlašování k účasti na konzultacích

 • Na naší webové stránce najdete formulář přihlášky. Vyplněnou zašlete e-mailem nebo poštou na naši adresu.
 • Přihlašování ke konzultacím provádějte odpovědně s vědomím, že víte, co chcete a potřebujete. Až teprve na základě shromážděných přihlášek s jednotlivými požadavky může QC Plzeň sestavit program, který umožní v dohodnutém termínu splnit programovou nabídku. Nebo případně nabídneme zájemcům jiné řešení nebo termín.
 • Každý zájemce obdrží potvrzení o přijetí a informaci, do kterých dnů v týdnu bude zařazen.
 • Každý uchazeč obdrží studijní materiály – skripta st. 3 pro vybranou metodu.

Poplatky za účast na jednotlivých konzultacích

A. Kvalifikace pro jednu metodu (MT, PT, UT, RT, VT + Basic) + 3000,- Kč / den*
B. Recertifikace po 10 letech zkouškou pro jednu metodu (MT, PT, UT, RT, VT), R + R + R 3000,- Kč / den*

* cena bez DPH – zahrnuje studijní materiály pro příslušný modull

 

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Kontakt:

Alena Hegnerová
hegnerova@qc.cz
+420 605 372 585

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Alena Hegnerová, hegnerova@qc.cz, +420 605 372 585