Informace pro stupeň 3 EN vs. SNT

Na základě častých dotazů jsme se rozhodli Vás seznámit s podstatnými body amerického dokumentu SNT-TC-1A (dále jen SNT). Podrobný popis naleznete v našich školicích materiálech QC – Basic (díl A1).

 • SNT není kvalifikační norma
  Jedná se o doporučení, které se vynucuje u výrobců dodávajících do americké sféry vlivu (tlakové nádoby, letectví, chemie).
 • Certificate Holder musí mít SNT
  SNT se v praxi zpravidla uplatňuje, jen když je vyžadován přímou dominancí, nikoli českým odběratelem. Nejlépe se SNT demonstruje na skutečném ASME kódu v případě certifikovaného výrobce s právem používat razidlo. Výrobce, který pouze dodává pro certifikovaného výrobce (Certificate Holder), nemusí sám mít zaveden systém SNT, postačí mu EN ISO 9712. Certificate Holder ale SNT mít musí.
 • jako ASMEnení nutné mít kvalifikaci st. 3 podle SNT
  (tj. bez razidla a přímé dominance)
 • Konkrétní požadavky jsou věcí dohody
  S výjimkou výše uvedených oblastí a globálně uplatňované kvalifikační normy EN ISO 9712 ztratil předpis SNT prakticky v Evropě (i u nás) svůj význam. Konkrétní požadavky v tomto ohledu jsou věcí dohody mezi výrobci a odběrateli. V samotných USA SECTOR Cert pořádá kvalifikační kurzy a zkoušky dle ISO EN 9712.
 • Počet nedestruktivních metod
  SNT má každé 3-4 roky nové vydání. Význam však má počet nedestruktivních metod, které jsou momentálně na seznamu, neboť kvalifikace stupně 3 dle SNT znamená prokázat znalosti z ostatních NDT metod na dvojkové úrovni, které jsou aktuálně v SNT uváděny. Viz díl B5 ve zkoušce Basic.

Rozšíření kvalifikace st. 3 dle EN ISO 9712 o SNT

SECTOR Cert nově do testů navíc zařazuje ty části zkoušky, které kandidáti ve standardní zkoušce nemají, viz. Basic a Metoda. Hodnocení částí SNT se provádí odděleně, takže zájemci o EN+SNT se např. sice část SNT složit nepodaří, ale zkoušku EN přesto úspěšně složit může. Ovšem naopak platnost složení SNT je vázána na složení EN!

Kvalifikace st. 2 dle EN ISO 9712 vs. SNT

Kompetentní pracovník (stupně 3 dle SNT) výrobce porovná obsah EN kvalifikace stupně 2 dotyčných pracovníků s požadavky Written Practice zaměstnavatele (WP). Zjištěné rozdíly vyřeší školením a specifickým testem, případně nařídí dodatečnou praktickou zkoušku.

Pracovníky ve své vlastní odborné kompetenci (stupeň 3) podrobí školení či dodatečné interní zkoušce. Jejich kompetenci posoudí a vyhovujícím vystaví certifikáty dle WP.

Odpovědnost za kvalifikační aktivity pracovníka stupně 3 nese vždy zaměstnavatel, protože jen zaměstnavatel certifikuje (byť formálně prostřednictvím vlastního nebo externího pracovníka stupně 3).


Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Alena Hegnerová, hegnerova@qc.cz, +420 605 372 585